مجله اینترنتی ترانه

http://flyer2024.r98.ir/

دانلود کتاب های زمین شناسی

دانلود کتاب های زمین شناسی

دانلود کتاب های زمین شناسی

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
MAGAZINE - 75 . دانلود رایگان کتاب جزوه مقدماتی میراث معدن کاری و زمین گردش گری معدنی . برای راهنمایان زمین گردش گری . سید مهرداد بطحایی .
خلاصه داستان :

دانلود رایگان کتاب جزوه مقدماتی میراث معدن کاری و زمین گردش گری .

توضیحات / دانلود گزارش کد : 75
MAGAZINE - 73 . دانلود رایگان کتاب ژئوتوریسم . رشته زمین شناسی . دانشگاه پیام نور . دکتر بهزاد حاج علیلو . مهندس بهرام نکویی صدر . 252 صفحه .
خلاصه داستان :

دانلود رایگان کتاب ژئوتوریسم .

رشته ی زمین شناسی .

دانشگاه پیام نور .

دکتر بهزاد حاج علیلو .

مهندس بهرام نکویی صدر .

توضیحات / دانلود گزارش کد : 73
MAGAZINE - 72 . دانلود رایگان کتاب دیباچه ای بر زمین شناسی ایران . محمد حسن نبوی . 108 صفحه .
خلاصه داستان :

دانلود رایگان کتاب دیباچه ای بر زمین شناسی ایران .

محمد حسن نبوی .

توضیحات / دانلود گزارش کد : 72
MAGAZINE - 49 . دانلود کتاب زمین شناسی یازدهم . 1402 - 1403 .
خلاصه داستان :

کد کتاب . 111237 .

 

دانلود کتاب زمین شناسی یازدهم .

 

سال تحصیلی 1402 - 1403 .

توضیحات / دانلود گزارش کد : 49
MAGAZINE - 47 . دانلود کتاب راهنمای معلم زمین شناسی 11 . 1398 - 1399 .
خلاصه داستان :

کد کتاب . 111388 .

دنلود کتاب راهنمای معلم زمین شناسی 11 . 1398 - 1399 .

 

دانلود کتاب معلم زمین شناسی یازدهم .

 


سال تحصیلی 1398 - 1399 .

 

دوره دوم آموزش متوسطه . متوسطه نظری . ریاضی فیزیک . پایه یازدهم .

 

دوره دوم آموزش متوسطه . متوسطه نظری . علوم تجربی . پایه یازدهم .

 

پدید آورنده . سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی .

 

اعضای شورای برنامه ریزی .

 

محمد حسن بازو بندی .

 

هاله تیمور زاده .

 

فرزانه رجایی .

 

مریم عابدینی .

 

ناهید کرباسیان .

 

طاهره نادری .

 

ناهید یزدان فر .

 

اعضای گروه تالیف .

 

محمد حسن بازو بندی .

 

هاله تیمور زاده .

 

فرزانه رجایی .

 

بهروز صاحب زاده .

 

مریم عابدینی .

 

ناهید کرباسیان .

 

مدیر امور فنی و چاپ . احمد رضا امینی .

 

مدیر هنری . جواد صفری .

 

صفحه آرا . شهرزاد قنبری .

 

امور آماده سازی .

 

زهره برهانی زرندی .

 

آذر روستایی فیروز آباد .

 

وجیهه برادران سادات .

 

فریبا سیر .

 

ناهید خیام باشی .

 

مدیریت آماده سازی هنری . اداره کلّ نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی .

 

دانلود کتاب راهنمای معلم زمین شناسی یازدهم .

دانلود دانلود کتاب راهنمای معلم زمین شناسی یازدهم . سال تحصیلی 1398 - 1399 .

توضیحات / دانلود گزارش کد : 47
لینک اخبار سینما

اخبار سینما

اخبار سینمای داخل و خارج

لینک 250 فیلم برتر

250 فیلم برتر

250 فیلم برتر از نگاه سایت imdb

لینک نقد و بررسی

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین فیلم های جهان