مجله اینترنتی ترانه

http://flyer2024.r98.ir/

زمین شناسی یازدهم

زمین شناسی یازدهم

زمین شناسی یازدهم

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
MAGAZINE - 49 . دانلود کتاب زمین شناسی یازدهم . 1402 - 1403 .
خلاصه داستان :

کد کتاب . 111237 .

 

دانلود کتاب زمین شناسی یازدهم .

 

سال تحصیلی 1402 - 1403 .

توضیحات / دانلود گزارش کد : 49
MAGAZINE - 47 . دانلود کتاب راهنمای معلم زمین شناسی 11 . 1398 - 1399 .
خلاصه داستان :

کد کتاب . 111388 .

دنلود کتاب راهنمای معلم زمین شناسی 11 . 1398 - 1399 .

 

دانلود کتاب معلم زمین شناسی یازدهم .

 


سال تحصیلی 1398 - 1399 .

 

دوره دوم آموزش متوسطه . متوسطه نظری . ریاضی فیزیک . پایه یازدهم .

 

دوره دوم آموزش متوسطه . متوسطه نظری . علوم تجربی . پایه یازدهم .

 

پدید آورنده . سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی .

 

اعضای شورای برنامه ریزی .

 

محمد حسن بازو بندی .

 

هاله تیمور زاده .

 

فرزانه رجایی .

 

مریم عابدینی .

 

ناهید کرباسیان .

 

طاهره نادری .

 

ناهید یزدان فر .

 

اعضای گروه تالیف .

 

محمد حسن بازو بندی .

 

هاله تیمور زاده .

 

فرزانه رجایی .

 

بهروز صاحب زاده .

 

مریم عابدینی .

 

ناهید کرباسیان .

 

مدیر امور فنی و چاپ . احمد رضا امینی .

 

مدیر هنری . جواد صفری .

 

صفحه آرا . شهرزاد قنبری .

 

امور آماده سازی .

 

زهره برهانی زرندی .

 

آذر روستایی فیروز آباد .

 

وجیهه برادران سادات .

 

فریبا سیر .

 

ناهید خیام باشی .

 

مدیریت آماده سازی هنری . اداره کلّ نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی .

 

دانلود کتاب راهنمای معلم زمین شناسی یازدهم .

دانلود دانلود کتاب راهنمای معلم زمین شناسی یازدهم . سال تحصیلی 1398 - 1399 .

توضیحات / دانلود گزارش کد : 47
MAGAZINE - 18 . آب دِهی رود . دِبی رود . C . زمین شناسی یازدهم .
خلاصه داستان :

آب دِهی رود .

دِبی رود .

پارت C .

آب دِهی ( دِبی رود ) عبارت است از ، حجم آبی که در واحد زمان ( ثانیه ) از مقطع عرضی رود خانه عبور می کند .

توضیحات / دانلود گزارش کد : 18
MAGAZINE - 17 . موقعیت لایه . زمین شناسی یازدهم .
خلاصه داستان :

موقعیت لایه . زمین شناسی یازدهم .

بررسی موقعیت لایه ها .

Check the position of the layers .

توضیحات / دانلود گزارش کد : 17
MAGAZINE - 16 . تعریف قانون سوم کپلر اختصاصی آزمون زمین شناسی
خلاصه داستان :

تعریف قانون سوم کپلر اختصاصی آزمون زمین شناسی .

توضیحات / دانلود گزارش کد : 16
لینک اخبار سینما

اخبار سینما

اخبار سینمای داخل و خارج

لینک 250 فیلم برتر

250 فیلم برتر

250 فیلم برتر از نگاه سایت imdb

لینک نقد و بررسی

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین فیلم های جهان