مجله اینترنتی ترانه

http://flyer2024.r98.ir/

دانلود کتاب های گردشگری

دانلود کتاب های گردشگری

دانلود کتاب های گردشگری

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
MAGAZINE - 75 . دانلود رایگان کتاب جزوه مقدماتی میراث معدن کاری و زمین گردش گری معدنی . برای راهنمایان زمین گردش گری . سید مهرداد بطحایی .
خلاصه داستان :

دانلود رایگان کتاب جزوه مقدماتی میراث معدن کاری و زمین گردش گری .

توضیحات / دانلود گزارش کد : 75
MAGAZINE - 74 . دانلود رایگان کتاب برند سازی در مقاصد گردشگری . دکتر علی صنایعی . احمد رضا مولایی . 272 صفحه .
خلاصه داستان :

کتاب برند سازی در مقاصد گردشگری .

توضیحات / دانلود گزارش کد : 74
MAGAZINE - 73 . دانلود رایگان کتاب ژئوتوریسم . رشته زمین شناسی . دانشگاه پیام نور . دکتر بهزاد حاج علیلو . مهندس بهرام نکویی صدر . 252 صفحه .
خلاصه داستان :

دانلود رایگان کتاب ژئوتوریسم .

رشته ی زمین شناسی .

دانشگاه پیام نور .

دکتر بهزاد حاج علیلو .

مهندس بهرام نکویی صدر .

توضیحات / دانلود گزارش کد : 73
MAGAZINE - 10 . دانلود رایگان کتاب مفاهیم شهر خلاق - شهر یاد گیرنده . 42 صفحه .
خلاصه داستان :

دانلود رایگان مجموعه مفاهیم شهر خلاق .

توضیحات / دانلود گزارش کد : 10
MAGAZINE - 6 . دانلود رایگان کتاب نگاهی به شهر خلاق . تجربه ی اصفهان . دفتر دوم .
خلاصه داستان :

دانلود رایگان کتاب نگاهی به شهر خلاق .

توضیحات / دانلود گزارش کد : 6
لینک اخبار سینما

اخبار سینما

اخبار سینمای داخل و خارج

لینک 250 فیلم برتر

250 فیلم برتر

250 فیلم برتر از نگاه سایت imdb

لینک نقد و بررسی

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین فیلم های جهان